7 Ağustos 2007 Salı


Uluburun Antik Batığı:
Kaş ilçesinin 8.5 kilometre güney doğusunda uzanmakta olan Uluburun'un doğu kıyısından 60 metre açıkta yatan batık M.Ö 14. yüzyıla ait bir yük gemisi kalıntılarıdır. 1984 yılında başlanılan dalışlar sonucu geminin 61 metre derinliğe kadar yuvalanmış, eşsiz yükü gün yüzüne çıkartılmıştır. Çıkarılan eserler günümüzde Bodrum sualtı arkeoloji müzesinde sergilenmektedir.
Ancient Uluburun Wreck:
8.5 kilometers south east of the town of Kas which is lying in 60 meters from the eastern shore Uluburun'un wrecks lying in 14 BC century ruins of a cargo ship express. In 1984, the ship's 61 meters per result of diving to a depth of nested unique load was increased in the face day. Issued today works are exhibited in Bodrum Underwater Archeology Museum.

Hiç yorum yok: